Відповідний наказ Міністерства оборони України № 221 було видано 08.08.2022 року. Про це повідомляє Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України.

Цим стандартом регламентуються вимоги до освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра у межах певної спеціальності, визначено перелік компетентностей, якими має оволодіти здобувач по завершенні навчання.

Водночас нормативним актом передбачено, що наведений перелік компетентностей і результатів навчання не є вичерпним. Тож заклади фахової передвищої освіти під час формування профілю освітньо-професійних програм можуть його розширювати, а також впроваджувати додаткові форми атестації здобувачів освіти.

У стандарті зафіксовано:

мінімум половина обсягу програми повинна спрямовуватися на досягнення результатів навчання за спеціальністю;

у закладі фахової передвищої освіти має функціонувати система внутрішнього забезпечення якості освіти.

Обсяг освітньо-професійної програми, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти, становить 120 кредитів ЄКТС.

Стандарт розроблено членами Науково-методичної комісії № 9 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки (підкомісія зі спеціальності 254) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

Як повідомлялося раніше, Міністр оборони України затвердив Положення про заклади фахової передвищої військової освіти.

Зі стандартом фахової передвищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» Можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3AhFmE6.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *